Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Heidelberg Materials Benelux is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Heidelberg Materials Benelux, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Heidelberg Materials Benelux is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie op de website

Deze site is bestemd voor het betalen van openstaande bedragen op de klantenrekening van klanten van Heidelberg Materials Benelux.

Op deze website wordt geen specifieke informatie weergegeven betreffende de klantengegevens noch over de openstaande bedragen op de klantenrekening.