Aanvullende voorwaarden

De Aanvullende Voorwaarden zijn aanvullend op de toepasselijke Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van Heidelberg Materials Benelux. Deze Aanvullende Voorwaarden hebben enkel betrekking op het gebruik van deze site en niet op de leveringen die door middel van een factuur voldaan dienen te worden. Door gebruik van deze site aanvaardt u deze Aanvullende Voorwaarden. Deze site dient enkel beschouwd te worden als een aan de klant aangeboden middel om een openstaande schuld te vereffenen aan Heidelberg Materials Benelux. De klant kan per bedrijf een betaling aan Heidelberg Materials Benelux uitvoeren. Heidelberg Materials Benelux zal de betaling echter toewijzen op basis van de door de klant gekozen bedrijf en vervolgens op basis van de opgegeven juiste referentie.

Een betaling via deze site zal enkel als uitgevoerd worden beschouwd van zodra de klant een bevestiging krijgt via de site en via e-mail, voor zover het e-mailadres correct ingevuld werd in het daarvoor voorziene vak op deze site. Echter, het enige echte betaalbewijs is de afboeking van het betaalde bedrag via het bankrekeninguittreksel van de klant. De bewijslast voor een uitgevoerde betaling ligt dan ook bij de klant en niet bij Heidelberg Materials Benelux.

Indien Heidelberg Materials Benelux de door de klant uitgevoerde en middels zijn bankrekeninguittreksel aangetoonde betaling niet ontvangt, dient Heidelberg Materials Benelux alles in het werk te stellen om de betaling alsnog te ontvangen of na te gaan waarom de betaling aan Heidelberg Materials Benelux niet werd uitgevoerd. De klant kan voor een foutieve werking van de site niet verantwoordelijk worden gesteld.

Heidelberg Materials Benelux zal alles in het werk stellen om de ontvangen betaling zo snel mogelijk in zijn boekhouding te verwerken met inachtname van de door de klant verstrekte juiste referenties. Indien de referentie niet correct is of door Heidelberg Materials Benelux niet gekend is, behoudt Heidelberg Materials Benelux zich het recht voor de betaling toe te wijzen op de klantenrekening die door de klant op deze site werd gekozen, gebaseerd op één van de bedrijfslogo’s die op deze site worden aangegeven, met inachtname van de wettelijk geldende regels betreffende het toewijzen van betalingen door klanten.

Betwistingen met betrekking tot (niet-)uitvoering van betalingen via deze site worden voorgelegd aan de bevoegde Handelsrechtbank van Brussel, conform de Algemene Voorwaarden binnen Heidelberg Materials Benelux en waarvan uittreksel op de facturen van Heidelberg Materials Benelux.